Ziekteverzuim

Voor kleinere bedrijven en ondernemers kan ziekteverzuim een groot probleem worden, Gelukkig is er de mogelijkheid om het financiële risico in te dekken met een verzekering die voldoet aan jouw wensen. Lees hieronder meer over een ziekteverzuimverzekering.

Ziekteverzuim

Werkgevers moeten het loon van een zieke werknemer voor 104 weken doorbetalen. Dit is wettelijk geregeld in de WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte). Een werknemer heeft bij ziekte recht op minimaal 70% van het maximale dagloon. Er kunnen afwijkende regelingen van toepassing zijn als er sprake is van een cao. Gebruikelijk is 1e jaar  loondoorbetaling 100% van het loon en het 2e jaar 70%.
Reïntegratie
Zowel de werkgever als de werknemer dienen zich te houden aan de reïntegratieverplichting. Hiervoor dienen zij een overeenkomst met een arbodienstverlener te hebben. Vanaf 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd, er dient een basiscontract te zijn. Als werkgever heb je de verplichting om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren en je dient een preventiemedewerker aangesteld te hebben.
Soorten verzekeringen
Een zieke werknemer is een serieus risico voor een werkgever. Immers de loondoorbetaling gaat gewoon door. Het financiële risico kan afgedekt worden door een goede ziekteverzuimverzekering af te sluiten.De ziekteverzuimverzekering is er in 2 variaties:

  1. De conventionele ziekteverzuimverzekering
  2. De stop loss ziekteverzuimverzekering

Poortwachter

Wanneer een werknemer ziek wordt is het belangrijk om het reïntegratietraject zo snel mogelijk te starten. De volgende verplichtingen staan in de Wet Verbetering Poortwachter;

In de 1e week van ziekte moet de ziekmelding (binnen 48 uur) door werkgever bij de arbodienstverlener gedaan worden.
Binnen 6 weken moet de probleemanalyse door bedrijfsarts gedaan worden.
Binnen 8 weken moet het plann van aanpak door werkgever en werknemer opgesteld zijn.
Iedere 6 weken moet er evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak zijn.
In de 42e week moet er een ziekmelding gedaan worden bij het UWV door de werkgever
In de 52e week vindt de eerste jaar evaluatie door werkgever en werknemer plaats.
In de 91e week moet de werknemer een WIA aanvragen.
De 93e week is de uiterste datum om een WIA-aanvraag in te dienen.

Wij vertellen je graag meer over de ziekteverzuimverzekering en de verplichtingen die je als werkgever hebt. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over deze verzekering of wanneer je deze verzekering af wilt sluiten.

Allround Benefits
  • Rotterdamseweg 61
  • 3332 AC Zwijndrecht
  • 078 - 620 10 00
  • info@allroundbenefits.nl