Pensioenadvies

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor bedrijven en particulieren of zelfstandig ondernemers.

Bedrijven

In Nederland kunnen bedrijven te maken hebben met verplicht opgelegde pensioenregelingen. Dit kan voortvloeien uit afspraken die een bedrijfstak of een beroepsgroep gemaakt hebben. De metaalindustrie en de medisch specialisten bijvoorbeeld. Voor die bedrijven of beroepen geldt dat ze die regeling volgen en er dus geen eigen initiatief nodig is om een goede en passende pensioenregeling te vinden. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen advies of uitleg nodig is. Want wat is een kostbare pensioenregeling waard als de ontvangers er (nog) geen voordeel in zien? Goede uitleg en keuze hulp levert over het algemeen meer waardering op.

Allround Benefits adviseert bedrijven waar het gaat om het vinden van een passende pensioenregeling. Grof weg bekijken we de volgende gebieden:

– Wat is de doelstelling bij het hebben of aanbieden van een pensioenregeling en hoe dient deze dan vormgegeven te worden?

– Wat kost de pensioenregeling, al dan niet met een eigen bijdrage voor de deelnemers en is deze regeling financieel passend bij de bedrijfsresultaten (de komende 10 jaar)?

– Is er mogelijk sprake van een verplicht gesteld pensioenfonds?

– Welke pensioen administratieve en communicatieve taken wil de onderneming (HR-afdeling) zelf gaan invullen?

Wij geloven dat een goede pensioenregeling en de hierbij behorende investeringen/kosten alleen goed tot zijn recht komen als de deelnemer goede persoonlijke begeleiding krijgt. Dit kan bij indiensttreding zijn, maar ook gedurende de opbouwperiode i.v.m. veranderde omstandigheden (privé) maar ook vanuit wettelijke aanpassingen. Dit voeren we uit door een passende beheerovereenkomst op te stellen.

Particulieren of zelfstandig ondernemers

Pensioenadvies begint altijd met het vaststellen wat er wel is. Een handig hulpmiddel is de website van de overheid. Verder is het van belang om te kijken welke vaste kosten er vermoedelijk nog steeds zijn als de pensioenleeftijd aangebroken is en er geen actief inkomen meer is. Door hier goed samen naar te kijken kunnen we gaan bepalen welk inkomen er nodig is of welke kosten we misschien moeten proberen te verlagen. Eigenlijk stellen we dus vast wat je overhoudt na betaling van de vaste lasten.

Het invullen van pensioenadvies kan bij een verzekeraar, maar meestal gebruiken we hier een bankinstelling voor. Aan de hand van het klant- en risicoprofiel richten we het product verder in. Pensioen opbouwen kan net als via een pensioenregeling bij een bedrijf op basis van een bruto investering. Dat betekent dat over de premie die ingelegd wordt geen belasting afgedragen wordt. Op de pensioendatum zal de uitkering dan wel belast worden.

Wil je persoonlijk advies over pensioenen?

Allround Benefits
  • Rotterdamseweg 61
  • 3332 AC Zwijndrecht
  • 078 - 620 10 00
  • info@allroundbenefits.nl