Privacyverklaring – allroundbenefits

Privacyverklaring

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring van Allround Benefits BV.

Allround Benefits BV heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is Allround Benefits BV. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen.

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als Allround Benefits BV daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

De informatie die u via de website aan Allround Benefits BV verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Bijvoorbeeld omdat Allround Benefits BV deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien Allround Benefits BV uw gegevens doorgeeft aan een land buiten de EER zullen wij er voor de doorgifte eerst op toezien dat uw privacy rechten gewaarborgd blijven.

Cookies
Allround Benefits BV maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Google analytics
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

Links op de website
De social media logo’s op de website van Allround Benefits BV bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s.

Met de voornoemde logo’s worden door Allround Benefits BV geen persoonsgegevens verwerkt.
Uw rechten
U heeft het recht Allround Benefits BV schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Allround Benefits BV binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Allround Benefits BV verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.