Privacy

Privacyverklaring
Dit is de Privacy- en Cookieverklaring van Allround Benefits BV.

Allround Benefits BV heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is Allround Benefits BV. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen.

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als Allround Benefits BV daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

De informatie die u via de website aan Allround Benefits BV verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Bijvoorbeeld omdat Allround Benefits BV deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien Allround Benefits BV uw gegevens doorgeeft aan een land buiten de EER zullen wij er voor de doorgifte eerst op toezien dat uw privacy rechten gewaarborgd blijven.

Allround Benefits
  • Rotterdamseweg 61
  • 3332 AC Zwijndrecht
  • 078 - 620 10 00
  • info@allroundbenefits.nl