Preventie tips voor Horeca bedrijven

1 Juni is de opening van de horeca! Daarom hebben wij deze week gekozen voor wat preventietips voor Horecabedrijven.

Een klant die struikelt, waterschade in de keuken of een brand. Met deze slimme preventietips help je de klant om problemen te verminderen of te voorkomen. De tips die de Nationale Nederlanden hebben gedeeld staan hieronder vermeld!

Verminder de kans op schade

Richt de horecazaak veilig in

 1. Houd de wandelpaden vrij.
 2. Lopen gasten extra gevaar om te struikelen, uit te glijden of te vallen? Waarschuw hen met bordjes.
 3. Plaats balustrades en trapleuningen bij hoogteverschillen.
 4. Controleer aan het begin van elke werkdag of meubels niet beschadigd zijn.

 

Verminder de kans op brand

 1. Zorg voor duidelijk zichtbare vluchtroutes en houd deze vrij.
 2. Zorg voor genoeg geschikte blusmiddelen . Controleer dagelijks of de blusmiddelen goed bereikbaar zij en laat uw blusmiddelen eens per twee jaar onderhouden. Meer preventietips over blusmiddelen.
 3. Gebruik alleen versieringen van brandveilig materiaal.
 4. Houd technische installaties in goede staat en laat ze regelmatig controleren.
 5. Laat keukenapparatuur en afzuiginstallaties regelmatig schoonmaken.
 6. Verminder de kans op brandstichting: doe afvalcontainers die buiten staan op slot en zorg dat ze niet te verplaatsen zijn.
 7. Sla geen brandbaar (verpakkings)materiaal op in de buurt van de gevels.
 8. Kies voor vaste terrasverwarmers en laat deze aansluiten door een erkend installateur.

 

Zorg voor de veiligheid van de medewerkers

 1. Zorg voor voldoende rustpauzes.
 2. Laat uw medewerkers niet te zwaar tillen.
 3. Verminder de kans op gehoorbeschadiging. Zet de muziek niet te hard.
 4. Stel een huishoudelijk reglement op en bespreek dit met de medewerkers.
 5. Maak met de medewerker afspraken over omgang met lastige en agressieve gasten.
 6. Breng de risico’s in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en neem passende preventiemaatregelen.

 

Werk hygiënisch

 1. Houd u aan de wettelijk verplichte HACCP-richtlijnen.
 2. Verminder de kans op legionellabesmetting door de temperatuur van het tapwater op minimaal 60°C in te stellen. En spoel waterleidingen die niet vaak worden gebruikt minimaal één keer per week door.
 3. Bestrijd ongedierte en houd de bestrijdingsmiddelen buiten het bereik van de gasten.

 

Geef dieven geen kans

 1. Laat het bedrijf beveiligen door een beveiligingsbedrijf met BORG-certificaat of dat is erkend door de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB).
 2. Berg geld en waardevolle spullen op in een goed afgesloten of beveiligde ruimte.
 3. Veranker uw audiovisuele apparatuur en computerapparatuur aan het meubilair.
 4. Breng buitenverlichting aan bij ramen en deuren en aan de achter- en zijkant van het bedrijf.
 5. Let erop dat begroeiing niet hoger is dan één meter.

 

Verminder de kans op waterschade

 1. Een voorraad in een kelder of souterrain? Plaats de spullen op vlonders of pallets op ten minste tien centimeter van de vloer.
 2. Voorzie apparatuur van watersloten.

Allround Benefits
 • Rotterdamseweg 61
 • 3332 AC Zwijndrecht
 • 078 - 620 10 00
 • info@allroundbenefits.nl