Kleine ondernemer en het in- of exclusief btw verzekeren.

Ben jij een kleine ondernemer? Lees dan snel verder!

Kleine ondernemer en het in- of exclusief btw verzekeren. Wanneer je schade krijgt aan je opstal, inventaris, goederen of motorrijtuig, wil je de herstelkosten vergoed krijgen. Meestal verzeker je exclusief btw, omdat je de btw van herstel terugkrijgt van de fiscus. Maar dat ligt anders als je een kleine ondernemer bent, met een omzet kleiner dan EUR 20.000 en heeft gekozen voor de nieuwe KOR. De kleineondernemersregeling (KOR) is namelijk per 1 januari 2020 veranderd. Als je kiest voor de btw-vrijstelling dan heeft dat gevolgen voor de schadeverzekeringen. Doordat je de btw van de herstelkosten niet terugkrijgt, kan het nodig zijn de risico’s inclusief btw te gaan verzekeren. Ben je een “kleine” ondernemer en maak je gebruik van de regeling. Neem dan contact met ons op om je polissen te controleren.

Allround Benefits
  • Rotterdamseweg 61
  • 3332 AC Zwijndrecht
  • 078 - 620 10 00
  • info@allroundbenefits.nl