Vaak aan ons gestelde vragen – allroundbenefits

Vaak aan ons gestelde vragen

Ziektekosten


1. Wat is het eigen risico? Wat is het verschil met de eigen bijdrage? En voor welke zorg geldt het eigen risico? We zetten het voor u op een rij.

Wat is het eigen risico?

De overheid wil dat u eerst goed nadenkt, voordat u naar een zorgverlener gaat. Daarom is er het eigen risico. U betaalt eerst zelf een bedrag aan eigen risico, voordat u een vergoeding krijgt.

Het eigen risico geldt alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Voor zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering hoeft u geen eigen risico te betalen.

Wat telt mee voor het eigen risico?

U betaalt eigen risico voor onder meer:

 • Consult bij een medisch specialist
 • Operatie of behandeling in het ziekenhuis
 • Medicijnen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Dieetadvies
 • Ambulancevervoer.

Wat telt niet mee voor het eigen risico?

U betaalt geen eigen risico voor onder meer:

 • Inschrijfgeld en kosten van zorg bij een huisarts
 • Kosten van verloskundigenzorg en kraamzorg
 • Kosten van nacontroles van nier- en leverdonoren
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Ketenzorg
 • Verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • Kosten die vallen onder uw aanvullende verzekering

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Sommige zorg krijgt u niet compleet vergoed. U betaalt dan een deel van de kosten zelf. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg u een eigen bijdrage betaalt (bijvoorbeeld hoortoestellen, bepaalde medicijnen, etc.).

Zie ook: Medicijnkosten 

Hoe hoog is dit jaar het verplicht eigen risico?

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,-. Dit geldt voor elke premiebetalende verzekerde vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

U kunt ook kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe minder premie u betaalt.

 

2. Kind(eren) jonger dan 18 en zorgverzekering

Kinderen zijn verzekeringsplichtig. Voor kinderen onder de 18 jaar moet een van de ouders een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen nominale premie te worden betaald. Kinderen vanaf 18 jaar zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij een zorgverzekering hebben. Dat wil niet zeggen dat ze ook zelf verzekeringnemer moeten zijn; als ze nog studeren of thuiswonen, kan één van de ouders verzekeringnemer blijven. Voor kinderen vanaf 18 jaar is wel premie verschuldigd.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering én de aanvullende verzekering. Ze krijgen dezelfde aanvullende verzekering als de ouder met de duurste aanvullende verzekering.

De zorgverzekering is een individuele verzekering. Ieder lid van uw gezin moet zich verzekeren en krijgt een eigen verzekeringsovereenkomst.

3. Fysiotherapie, hoe is de vergoeding geregeld?

Fysiotherapie in de basisverzekering:

U krijgt vanuit de basisverzekering bij een aantal aandoeningen vergoeding voor fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Deze vergoeding is door de overheid bepaald en dus voor elke basisverzekering hetzelfde. Het maakt dus niet uit welke basisverzekering u bij ons hebt.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering:

U kunt via een aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor de eerste 20 behandelingen fysiotherapie. Hoeveel vergoeding u krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering.

 

 4. Wanneer mag ik overstappen?

Vanaf plm. half november maken de maatschappijen hun nieuwe premies bekend. U heeft de tijd t/m 31 december de tijd over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wanneer u de polis voor 1 januari heeft opgezegd, heeft u tot 1 februari de tijd een nieuwe verzekering af te sluiten. Halverwege het jaar overstappen is niet mogelijk, behalve wanneer u via uw werkgever verzekerd bent en bij uw nieuwe werkgever ook deel kunt nemen aan een werkgeverscollectief.