Preventietips waterschade – allroundbenefits

Preventietips waterschade

Enkele eenvoudige maatregelen waarmee u lekkage en waterschade kunt voorkomen:

U kunt veel overlast voorkomen door het dak, de goten en afvoeren van tijd tot tijd te inspecteren, zeker bij platte daken. Ook is het bij platte daken van belang dat de constructie goed is en dat er voldoende overstorten zijn voor het geval de afvoeren de hoeveelheid water niet aankunnen. Als er sprake is van onvoldoende (capaciteit van) overstorten dan is er vaak sprake van een constructiefout, wat gevolgen kan hebben voor de polisdekking. Bij lekkage kan schade beperkt worden door goederen minimaal 10 cm boven de grond te plaatsen, op vlonders.

  • Tip: laat het dak, de goten en afvoeren regelmatig inspecteren, zeker bij een plat dak.
  • Tip: plaats stalen boldraadroosters om verstopping van de regenpijpen te voorkomen.
  • Tip: plaats goederen minimaal 10 cm boven de grond, met behulp van vlonders.
  • Tip: probeer bij zware of langdurige sneeuwval uw daken en dakgoten zo veel mogelijk sneeuwvrij te houden
  • Tip: plaats een waterslot op uw koffieautomaat, waterkoeler of vaatwasmachine. Als de leidingen gaan lekken, kan een waterslot veel waterschade voorkomen. In de gebruiksaanwijzing van het apparaat ziet u hoeveel water er per keer verbruikt wordt. Stel het waterslot op deze hoeveelheid in.

(Bron: De Goudse)